доц. Росен Калпачки

За консултации: 0884 597 897

Лечебни дейности

В неврологичния кабинет се извършват консултации на болни с неврологични заболявания, проследяване на ефекта от лечението, профилактични и невропсихологични консултации.                    

Провеждат се:

 • Рутинно електроенцефалографско (Електроенцефалография, ЕЕГ) изследване; 

       Електроенцефалограмата (ЕЕГ) има за цел да направи запис на мозъчната активност, осъществен чрез електроди, поставени на повърхността на главата. Този запис ще покаже дали клетките от мозъчната кора работят нормално или някои от тях са увредени и не изпълняват своята функция правилно.
        Това е функционално изследване, т.е дава представа за функцията на клетките и то само по времето на самото изследване.
       Обикновено това изследване продължава 10 - 20 минути, като се спазват определени указания (затворени очи, отворени очи, дълбоко дишане, спокойно състояние), дадени от медицинската сестра или друго техническо лице, което прави ЕЕГ записа.
       Освен за диагностика на епилепсия, ЕЕГ се използва при главоболие, сънни разстройства, разстройства в дишането и кръвообръщението, паметови нарушения и като спомагателна методика при мозъчни тумори и дегенеративни заболявания на централната нервна система.

 • Компютърен анализ на ЕЕГ-мозъчна активност; 
 • Видео-ЕЕГ; 
 • Невропсихологическо тестуване; 
 • Изследване на паметови функции;


On-line консултация


Тук може да получите
on-line консултация:

Консултация